Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Nieuwsbrief herregistratie - juni 2020

Beste jeugdprofessional,

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij SKJ bent geregistreerd in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals, of omdat je bent geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Dit betekent dat niet alle informatie in dit bericht op jou van toepassing hoeft te zijn.


Online trainingen mogelijk t/m 31 december 2020

Van klassikale scholingen die geaccrediteerd zijn, kunnen onlineversies worden aangeboden, waarbij fysieke aanwezigheid dus geen must meer is. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog t/m 31 december 2020 van kracht zal zijn. Meer informatie hierover kun je inwinnen bij de betreffende opleiders.


Herregistratietermijn verlengd

Professionals die (hadden) moeten herregistreren tussen 1 maart en 31 december 2020, hebben zes maanden uitstel van herregistratie gekregen. Dit omdat het lastig of onmogelijk was vanwege de coronacrisis om bijscholing te volgen, reflectiebijeenkomsten te organiseren, en aan alle voorwaarden te voldoen die noodzakelijk zijn om te herregistreren. Je nieuwe herregistratiedatum is te zien in Mijn SKJ. Wij gaan ervan uit dat professionals met een herregistratiedatum in 2021 (of later) voldoende tijd hebben om zich te herregistreren.


Werkervaringseis in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

Tijdens je herregistratie is het belangrijk te laten zien dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Het behalen van de werkervaringseis is één onderdeel van de herregistratie-voorwaarden.

De voorwaarden op gebied van werkervaring zijn als volgt:

  • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar

  • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional

  • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)

  • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Check hier of je  in een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis en hoef je mogelijk niet geregistreerd te staan. Bespreek dit dan ook met je werkgever!


Informeel leren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

Om punten te halen in de categorie Deskundigheidsbevordering, mag je maximaal 20 punten in de subcategorie Informeel leren behalen. Het overzicht van de activiteiten die onder Informeel leren vallen kun je hier vinden.

Als je een activiteit hebt gevolgd die niet in het overzicht van Informeel leren valt, maar wel jeugd-gerelateerd is en van belang is voor je professionele ontwikkeling, kun je deze indienen onder Informeel leren → Eigen inbreng. Dit kan bijvoorbeeld een niet bij SKJ, NIP of NVO geaccrediteerde scholing zijn of een scholing die buiten de accreditatieperiode maar wel binnen je herregistratieperiode is gevolgd. Hiervoor upload je een volledig ingevuld en ondertekend leerverslag (format te downloaden in Mijn SKJ) en het betreffende certificaat (of ander bewijsstuk).

Activiteiten die ingediend zijn onder ‘Overige deskundigheidsbevordering’ tellen niet mee voor herregistratiepunten. Deze categorie mag je gebruiken om een SKJ-portfolio te creëren.

 


Kom je er niet uit in Mijn SKJ?
Bekijk onze handleidingen:

Jeugd- en gezinsprofessionals:

Jeugdzorgwerkers:


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021