Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier in uw browser.  
   
 
 

Nieuwsbrief van de afdeling Tuchtzaken van SKJ met een opsomming van uitspraken met gegronde klachtonderdelen van de afgelopen tijd. Uitspraken waaruit een maatregel is voortgekomen worden extra belicht. Van bijzondere tuchtzaken komen er zogenaamde annotaties.

 
 

Nummer 1 - april 2019

Deze nieuwsbrief mag worden verspreid bv via social media. Wilt u de nieuwsbrief van de SKJ Tuchtafdeling ook ontvangen? Stuur dan een mail naar webmaster@skjeugd.nl. Dit graag onder vermelding van ‘Nieuwsbrief SKJ Tuchtafdeling’.

-----

Annotatie van Gerard van Egmond:

Gerard van Egmond studeerde pedagogiek, werkte lang als directeur voor de Landelijke Raad voor de Kinderbescherming en is nu algemeen directeur bij ’s Heerenloo Onderwijs.

Wat vraagt de professionele standaard? Hoe motiveert het College het oordeel? En wat zijn de leerpunten? Lees hier de annotatie.

-----

Klacht tegen jeugdhulpverlener van een wijkteam over het onvoldoende waarborgen van de privacy is deels gegrond. Het College ziet af van het opleggen van een maatregel. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond.

Zaak 18008T: klachtonderdeel II deels gegrond en deels ongegrond; klachtonderdelen I, III en IV ongegrond

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. De procedure bij het College van Beroep loopt nog.

Lees meer >>>

-----

Klager verwijt de gezinsvoogd in haar casus niet de juiste professional te zijn omdat zij voormalig collega’s zijn. Ook klaagt zij over de wijze waarop zij hulp verleende in het kader van de ondertoezichtstelling. Het college legt een waarschuwing op.

Zaak 18.100T: klachtonderdelen I (deels) en VI gegrond; klachtonderdelen II, III, IV, V, VII en VIII ongegrond

Lees meer >>>

-----

Beklaagde is in vrijwillig kader betrokken in een hulpverleningstraject dat is gestart na aanmelding bij de instelling door de moeder. Klager is daar niet bij betrokken. Ook heeft beklaagde nagelaten om op objectieve wijze derden te informeren.

Zaak 18.104T: klachtonderdelen IV(deels), VI en VII ongegrond; klachtonderdelen I, II, III, IV (deels) en V gegrond. Het College heeft beklaagde maatregel van een voorwaardelijke schorsing opgelegd.

Lees meer >>>

-----

Gegronde klacht tegen een zorgboerin over onder meer dat zij met klaagster, als ouder met eenhoofdig gezag, niet heeft afgestemd over de plaatsing van de zoon op de zorgboerderij. Meerdere artikelen van de Beroepscode zijn geschonden.

Zaak 18.110T: klachtonderdeel VI in overleg niet verder behandeld; klachtonderdelen I, II, IV en IX ongegrond; klachtonderdeel VII. Een berisping wordt opgelegd.

Lees meer >>>

-----

Zowel vader als gezinsvoogd in beroep tegen beslissing van het College van Toezicht. Het beroep van de gezinsvoogd slaagt deels, desondanks handhaaft het College van Beroep de opgelegde maatregel van waarschuwing.

Zaak 18.006Ba (17.049Ta): incidenteel beroep deels gegrond

Lees meer >>>

-----

Het College van Beroep trekt de door het College van Toezicht opgelegde maatregel van waarschuwing in nu het beroep van de gezinsvoogd deels slaagt en zij daarnaast gereflecteerd heeft op haar handelen en inzicht heeft gegeven in haar afwegingen.

Zaak 18.006Bb (17.049Tb): incidenteel beroep deels gegrond

Lees meer >>>

-----

Klaagster is door het College van Toezicht vanwege grievend gedrag niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht. Daarentegen oordeelt het College van Beroep dat klaagster ontvankelijk is in haar klacht en verwijst de zaak terug naar het College van Toezicht

Zaaknummer 18.008B (17.121T): beroep gegrond

Lees meer >>>

-----

ALLE BESLISSINGEN LEZEN

Alle beslissingen

Alle beslissingen die door het College van Toezicht en College van Beroep zijn genomen zijn terug te lezen op: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/beslissingen.

-----

Uw mening

Reageren op een opgelegde maatregel of wilt u uw mening in deze nieuwsbrief ook wel eens kwijt? Mail naar webmaster@skjeugd.nl

Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Mail ook dan naar webmaster@skjeugd.nl.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven