Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze dan hier in uw browser.  
   
 
 

Vanaf januari 2017 elke maand een nieuwsbrief van de afdeling Tuchtzaken van SKJ met een opsomming van alle uitspraken van die maand. Uitspraken waaruit een maatregel is voortgekomen worden extra belicht. Van bijzondere tuchtzaken komen er zogenaamde annotaties. Ook ander nieuws van de Tuchtafdeling komt aan bod.

 
 

Nummer 1 - Januari 2017

Vanaf 31 december 2016 heeft Denise Markx afscheid genomen als voorzitter van het College van Toezicht, en Annette van Riemsdijk heeft een overstap gemaakt. Was ze eerst waarnemend voorzitter van het College van Beroep, per 1 januari 2017 is ze voorzitter van het College van Toezicht. Per 16 januari 2017 heeft het College van Toezicht twee nieuwe voorzitters: Piet van Geel en Kiki Mulder.

-----

Gevoelens, partijdigheid & professionaliteit

Zaak 15.064Ta Het College van Toezicht legt een berisping op

Gezinsvoogd heeft zich teruggetrokken uit de zorgverlening aan de kinderen toen zij gevoelens van verliefdheid ontwikkelde voor de vader, ex-partner van klaagster. Klaagster acht zich niet respectvol bejegend door de gezinsvoogd omdat deze partijdig en niet objectief zou hebben gehandeld.

>>>>>>>>>>>>

-----

Met een andere bril

Annotatie op zaak 15.064Ta door mr. dr. A.J. van Montfoort (1955), jurist en pedagoog. Hij werkte in de jeugdzorg als hulpverlener, onderzoeker en leidinggevende

‘Is er voldoende duidelijkheid?’ In deze beslissing van het College van Toezicht van SKJ komen twee belangrijke vragen aan bod. Ten eerste: hoe moet de jeugdzorgwerker omgaan met haar of zijn eigen gevoelens ten opzichte van een cliënt? Wanneer zijn deze gevoelens niet meer verenigbaar met de professionele relatie en hoe moet de jeugdzorgwerker dan handelen? Ten tweede: hoe verhoudt zich de plicht van de jeugdzorgwerker tot haar of zijn positie als medewerker van een organisatie?

>>>>>>>>>>>>

-----

Had dit bij mij kunnen gebeuren?

Annotatie op zaak 15.064T door Truus van der Veen, trainer oplossingsgericht werken voor wijkteams, o.a. voor BPSW en Triade

‘Had dit bij mij kunnen gebeuren?’ Dat is het eerste wat door me heen schiet bij het lezen van de beslissing van het College van Toezicht in deze zaak. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen: ‘ik denk van wel…’

>>>>>>>>>>>>

-----

Niet tijdig en zorgvuldig informeren

Zaak 16.024Ta Het College van Toezicht legt een berisping op

Klager is ouder met gezag van een dochter, J. Dochter J verblijft 40% van de tijd bij klager. Klager is pas achteraf op de hoogte van de gesprekken die beklaagde met J., de moeder van J. en derden voerde. Ook heeft beklaagde klager niet tijdig geïnformeerd over de aard van deze gesprekken. Het werd klager pas later duidelijk dat beklaagde signalen beoogde te toetsen die mogelijk zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik van J. Beklaagde is volgens klager niet bevoegd om gesprekken gericht op het toetsen van dergelijke signalen te voeren en bovendien heeft zij deze gesprekken niet op de voorgeschreven wijze met J. gevoerd. Klager vindt dat beklaagde door dit handelen J. beschadigd heeft.

>>>>>>>>>>>>

-----

Met een andere bril

Annotatie op zaak 16.024T door Sanne Mol, maatschappelijk werker Veilig Thuis Gelderland

"Open en transparant werken: lukt dat altijd? Voor mij ligt de beslissing van het College van Toezicht van SKJ. In dit besluit verwijt het college de gezinsvoogdes dat zij vader niet vooraf op de hoogte heeft gebracht van de gesprekken die zij met J. voerde. Tevens wordt haar verweten dat zij vader niet voldoende zorgvuldig heeft geïnformeerd over de aard van de gesprekken die zij met J. voerde. Binnen dit besluit staan drie thema’s centraal." 

>>>>>>>>>>>>

-----

Onduidelijke communicatie

Zaak 16.028T Het College van Toezicht legt een waarschuwing op

Het College is niet bevoegd om klachten over het handelen en nalaten van andere personen (de voorganger van beklaagde) of van de instelling te toetsen. Het College stelt zich echter wel op het standpunt dat het de taak van de ambulant hulpverlener is om als professional bij het overnemen van de zaak aan klaagster zijn rol duidelijk te maken. De ambulant hulpverlener had tijdens het overdrachtsgesprek nadrukkelijk moeten navragen of zijn rol bij klaagster duidelijk was.

>>>>>>>>>>>>

-----

Alle beslissingen lezen?

Op de website vindt u alle beslissingen die door het College van Toezicht zijn genomen.

Lees meer op de website bij Beslissingen.

-----

Uw mening

Reageren op een opgelegde maatregel of 'de andere bril' van collega's?

Wilt u uw mening in deze nieuwsbrief ook wel eens kwijt? Mail dan naar het secretariaat tuchtrecht.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om uit te schrijven