Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Belangrijke informatie voor opleiders

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een opleidersaccount hebt of je hebt geabonneerd op de nieuwsbrieven van SKJ.

Beste opleider,

Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet: ook bij de opleidingsinstituten en hogescholen. Om die reden bereikt ons een groot aantal vragen over geaccrediteerde scholingen/trainingen e.d. Immers, de accreditatie van een aantal scholingen/trainingen loopt af, terwijl ze niet meer kunnen worden gegeven.

Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen:

Onlineversies van scholing

Van scholingen die al geaccrediteerd zijn, kunnen onlineversies worden aangeboden. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 1 juni a.s. van kracht is. 

Professionele standaarden en beroepsethiek

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is besloten dat de gehele training Professionele standaarden en beroepsethiek in ieder geval tot 1 juni a.s. online kan worden aangeboden. De online training moet zo worden aangeboden dat er contact is tussen de trainer en deelnemers, er uitwisseling plaatsvindt en onderling vaardigheden worden geoefend. De training beperkt zich dus niet tot online kennisoverdracht.

Accreditatietermijn verlengd

De geldigheid van accreditaties die verlopen tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 is met zes maanden verlengd.

Startdatum

Heb je een aanvraag voor accreditatie ingediend die nog niet is beoordeeld, en blijkt nu dat het in deze situatie handiger is om de begindatum te verschuiven (bijvoorbeeld omdat de scholing is uitgesteld), neem dan contact op met ons via accreditatie@skjeugd.nl o.v.v. het desbetreffende SKJ-accreditatienummer of via telefoonnummer 030 303 64 76.

Hou ook de website in de gaten: De wereld op zijn kop

Mocht het zo zijn, dat na 1 juni de wereld nog steeds door of vanwege het virus wordt geregeerd, dan zullen we deze maatregelen opnieuw bekijken. 

We wensen je heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Yolande de Best, waarnemend directeur

Logo SKJ

accreditatie@skjeugd.nl 
T 030 303 64 76 
Wij zijn – tot in ieder geval 6 april – telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9:30 en 12:00 uur.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021