Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Informatie over herregistratie

Beste professional,

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je bij ons een werkgeversaccount hebt of omdat je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven. Onderstaand bericht hebben we naar jeugdprofessionals gestuurd bij wie de registratie binnenkort verloopt. Als je geregistreerd bent en deze nieuwsbrief niet eerder hebt binnengekregen, kun je deze als niet verzonden beschouwen. Ben je een werkgever? Dan raden wij aan om na te gaan of dit geldt voor een van je medewerkers.

Herregistratie indienen

Als je voldoende punten hebt ingediend in Mijn SKJ, dan zie je de button 'werkgeversverklaring toevoegen' in beeld. Wanneer je dat hebt gedaan, zie je bovenaan de pagina 'Mijn herregistratie' de button om je herregistratie direct in te dienen. Je hoeft niet te wachten met het indienen van je herregistratie tot al je activiteiten zijn beoordeeld. 

Button herregistratie indienen

De spelregels

Herregistratie beoordelen

  • In het registratiereglement staat dat de registratiecommissie 3 maanden de tijd heeft om je herregistratieaanvraag te beoordelen. Dit mag verlengd worden met nog eens 3 maanden.
  • Als de herregistratiedatum ver in de toekomst lag op het moment dat je de herregistratieaanvraag deed, dan kan het langer duren dan 3 maanden voor het wordt beoordeeld.
  • Heb je je herregistratieaanvraag op tijd ingediend, maar wordt de beoordeling pas na je einddatum gedaan? Dan verloopt je registratie niet. Je blijft gewoon geregistreerd.
  • De nieuwe registratieperiode gaat in vanaf de datum waarop je de herregistratieaanvraag hebt ingediend.
  • Herregistratieactiviteiten die zijn gevolgd tussen het moment van indienen en de beoordeling door SKJ, kun je opvoeren bij de nieuwe registratieperiode. Er gaan dus geen punten verloren. Hier is één uitzondering op: de training beroepsethiek.
Training beroepsethiek
  • Veel professionals hebben de verplichte training beroepsethiek moeten volgen. Heb je je herregistratieaanvraag ingediend, maar moet je nog een training beroepsethiek volgen, dan kun je je daarna pas herregistreren. Ook tellen deze punten niet mee voor je nieuwe registratieperiode.

Werkgeversverklaring

  • Om aan te tonen dat je voldoende werkervaring hebt opgedaan in de afgelopen registratieperiode is het noodzakelijk een zo recent mogelijke werkgeversverklaring te uploaden.
Aanvulling gevraagd
  • Als we om aanvulling van je herregistratiedossier vragen, heb je 6 weken de tijd om deze aanvulling in te dienen.
  • Heb je je dossier aangevuld? Dien je herregistratie dan opnieuw in.
  • Heb je na 6 weken geen aanvulling geüpload, en is je herregistratiedatum inmiddels verstreken, dan heb je een verlopen registratie: je bent dan niet meer geregistreerd.

VOG

Controleer bij het indienen van je herregistratieaanvraag gelijk of je VOG niet ouder is dan 5 jaar. Is dat wel het geval, dan kun je via onze website een nieuwe aanvragen.


Kortom: voldoe je aan de herregistratievoorwaarden? Dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Dien wel je herregistratieaanvraag op tijd in, en zorg ervoor dat er een juist e-mailadres in Mijn SKJ staat!

Wil je meer weten? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen:


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021