Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Ter informatie: herregistratie master-pedagoog SKJ

Beste meneer, mevrouw,

U ontvangt dit bericht omdat u bent geregistreerd als master-pedagoog SKJ in het Kwaliteitsregister Jeugd. Hiermee willen wij u graag wijzen op de herregistratie-eisen. 

Vanaf de datum van uw registratie is de herregistratietermijn van 5 jaar ingegaan. Wij raden u aan om gedurende deze termijn uw dossier regelmatig te bekijken en bij te werken.

Voor uw herregistratie als master-pedagoog SKJ dient u minimaal 2500 uur pedagogische werkervaring op te doen op academisch niveau in het jeugddomein. Het gaat hierbij om niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals preventie, voorlichting, advisering en consultancy, onderwijs, beleid, organisatie en management, onderzoek.

Orthopedagogische werkzaamheden kunnen voor de registratie master-pedagoog SKJ niet worden meegeteld. Ook de deskundigheidsbevordering (minimaal 120 punten) moet aansluiten bij de werkzaamheden van pedagogen in een niet klinische functie.

Indien u (inmiddels) werkzaam bent als orthopedagoog en u niet kunt voldoen aan de herregistratie-eisen voor de master-pedagoog SKJ dan kunt u een aanvraag indienen voor de registratie master-orthopedagoog SKJ. Met de registratie master-orthopedagoog voldoet u dan aan de kwaliteitseisen die in de praktijk worden gesteld aan orthopedagogische werkzaamheden, zoals diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten in de jeugdhulp.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021