Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Registratie masters zonder basisaantekening (psycho)diagnostiek

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je bent geregistreerd als master-psycholoog/-orthopedagoog SKJ. Let op:

Basisaantekening diagnostiek

Momenteel ben je geregistreerd zonder de Basisaantekening Diagnostiek (voor psychologen: BAPD - Basisaantekening Psychodiagnostiek, voor orthopedagogen: Basisaantekening Diagnostiek). Omdat dit wel een vereiste is voor de registratie bij SKJ, dien je het ontbreken hiervan te compenseren binnen de eerste herregistratietermijn (5 jaar).

Deze aantekening is een vereiste, omdat het voor de werkzaamheden in het jeugddomein van belang is dat je beschikt over kennis van diagnostiek, ook wanneer je huidige werkzaamheden geen diagnostiektaken omvatten.


Uitwerken casussen

Het gaat hierbij om het uitwerken van 3 diagnostiekcasussen onder supervisie, op basis van de eisen die gelden voor de basisaantekening op universitair niveau. Je kunt deze casussen uitwerken op de eigen werkplek, een stage- of werkervaringsplek.

De casusverslagen moeten worden beoordeeld door je supervisor, volgens de BAPD-richtlijnen van het NIP of de richtlijnen van de NVO. De verklaring van de supervisor dat je deze 3 verslagen hebt geschreven dient als compensatie voor het ontbreken van de Basisaantekening (Psycho)diagnostiek.

De registratiecommissie kan de casusverslagen steekproefsgewijs opvragen bij de supervisor. De casusverslagen moeten gebaseerd zijn op eigen diagnostisch onderzoek, dat wil zeggen dat het casussen zijn waarbij je direct cliëntcontact had.

NB: het is niet zo dat je met deze verklaring alsnog de basisaantekening zelf krijgt. Heb je die ergens anders voor nodig? Overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om de basisaantekening alsnog te halen. Zie daarvoor de websites van het NIP of de NVO.

Wanneer je hebt voldaan aan deze eis voeg je de benodigde verklaring samen met de supervisie aan je herregistratiedossier toe.


Planning

Op de overzichtspagina in 'Mijn portfolio' kun je zien wat de einddatum is van je herregistratietermijn. Wij adviseren je jouw dossier steeds goed bij te houden - zoals het invoeren van gevolgde scholingen - zodat je zicht hebt op de stand van zaken. Je kunt zo een goede planning maken en binnen de termijn aan de eisen voldoen.


 Zoeken geaccrediteerde scholingen

Wanneer je op de SKJ website zoekt naar geaccrediteerde scholingen(minimaal 40 punten te behalen in de herregistratietermijn), let er dan op dat de scholingen zijn geaccrediteerd door NIP/NVO. Scholingen die zijn geaccrediteerd door SKJ kunt je niet opvoeren voor je dossier.

De Dag van de Jeugdprofessional is ook geaccrediteerd. Nog geen ticket? Meld je nu aan!

 

 


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021