Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Orthopedagogen en psychologen in tijdelijke wegingsregeling

U bent bezig met het opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog SKJ of kinder- en jeugdpsycholoog SKJ in het kader van de tijdelijke wegingsregeling (TWR). Graag informeren wij u via dit bericht over enkele zaken die voor u belangrijk zijn:

  • Termijn geldigheid studieadvies
  • Bijhouden opleidingsdossier
  • Richtlijnen en andere informatie

Termijn geldigheid studieadvies

In uw studieadvies dat u in uw SKJ-dossier kunt vinden, is de termijn opgenomen waarbinnen u uw opleidingstraject uiterlijk moet afronden. Voor de meeste professionals is dit een datum in 2020. Houdt u hier rekening mee in de planning van uw opleidingstraject. Na deze einddatum kunt u geen gebruik meer maken van het studieadvies en de tijdelijke wegingsregeling. Indien u ervoor kiest geen gebruik meer te maken van de tijdelijke wegingsregeling dan kunt u dit aan ons doorgeven via gw@skjeugd.nl

Let op: de einddatum in uw studieadvies is niet dezelfde datum als de einddatum van uw master-herregistratie bij SKJ. Mocht u niet verder gaan met uw postmaster-opleidingstraject in het kader van de tijdelijke wegingsregeling dan moet u nog wel voldoen aan de eisen voor herregistratie op masterniveau.

Bijhouden opleidingsdossier

Om goed overzicht te houden over uw opleidingstraject is het belangrijk om uw dossier via Mijn SKJ steeds goed bij te houden gedurende uw traject (zoals: behaalde certificaten van scholingen toevoegen aan uw dossier, na afronding van een supervisietraject/casus de benodigde documenten toevoegen). Wij streven ernaar binnen 3 maanden toegevoegde stukken te beoordelen.

Richtlijnen en andere informatie

  • Voor tips en eerdere informatie over de tijdelijke wegingsregeling voor orthopedagogen verwijzen wij u naar > Lees verder
  • Voor tips en eerdere informatie over de tijdelijke wegingsregeling voor psychologen verwijzen wij u naar > Lees verder
  • FAQ’s over de tijdelijke wegingsregeling kunt u nalezen via > Website SKJ
  • Onderwijs dat u volgt moet zijn geaccrediteerd door het Accreditatiebureau K&J/OG > Agenda van NIP/NVOWilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021