Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Nieuwsbrief Apps

 

SKJ-app

(Her)registreren op uw mobiel

Registreren bij SKJ kan ook gemakkelijk via uw telefoon! Werk je in de jeugdhulp en voldoe je aan de eisen voor registratie, dan kun je met deze applicatie een account aanmaken en een registratie-aanvraag doen in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Bent je al een geregistreerd jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional, dan kun je met de applicatie:

  • herregistratieactiviteiten toevoegen
  • foto’s en afbeeldingen uploaden van uw camera of galerij
  • de voortgang bekijken in je herregistratiedossier
  • contact opnemen met het helpcenter van SKJ (via contactformulier of telefonisch).

 Gratis te downloaden via de App Store of Google Play.
*Deze app is helaas (nog) niet beschikbaar voor gedragswetenschappers.

 Herregistreren op uw mobiel

 

 

 


 

PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Deze app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners); zij vinden in de app antwoorden op vragen over privacyrechten van jongeren en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken. Het gaat om een initiatief van jeugdbranches en de VNG.

  • De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl. Dit is een omgeving van VenJ met verschillende apps voor jeugdigen en professionals.
  • Meer weten over de conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’? Kijk op www.privacyborgingjeugd.nl.

De privacy van de jeugd geborgd

 

 

 

 


 

   

 PPJ&J-app

 

 

PJ&J-app

Het doel van de app is om professionals te faciliteren in het snel vinden van alle kennis en tools die er voor hen beschikbaar zijn. Door dit aan te bieden via een app is dit gemakkelijk(er) in te passen in de drukke werkdag van een jeugdprofessional. De app is tot stand gekomen op basis van de input en behoeften van professionals en partners van het programma.

Gratis te downloaden via de App store of Google Play. 

 


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021