Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Alles wat je moet weten over herregistratie

Je ontvangt deze nieuwsbrief met algemene informatie omdat je geregistreerd bent als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional, een werkgeversaccount hebt, of omdat je je hebt geabonneerd op de nieuwsbrieven van SKJ.


Beoordeling losse herregistratieactiviteiten

Het indienen van een verzoek tot herregistratie is mogelijk als er voldoende punten zijn ingediend in Mijn SKJ. Naast het beoordelen van herregistratieaanvragen zijn we ook druk bezig met het beoordelen van losse herregistratieactiviteiten. Voor het beoordelen van activiteiten door SKJ is geen termijn vastgesteld in het registratiereglement. De termijn van drie maanden voor het beoordelen van herregistratieaanvragen geldt dus niet voor de losse activiteiten. Uiteraard begrijpen we dat je tijdens je herregistratieperiode al wil weten of je op het juiste pad bent. Echter, momenteel moeten nog ruim 30.000 ingediende activiteiten beoordeeld worden. We doen ons uiterste best de losse herregistratieactiviteiten zo snel mogelijk voor jou te beoordelen. We vragen hiervoor je begrip en geduld.


Herregistratiedossier indienen

In het registratiereglement staat dat jouw herregistratieaanvraag in behandeling wordt genomen als het gehele herregistratiedossier is ingediend. Om een herregistratieaanvraag in te kunnen dienen, moeten er voldoende ingediende punten in je dossier aanwezig zijn. Het maakt niet uit of de ingediende punten al beoordeeld zijn of niet.

Vanaf een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je verschillende berichten van ons. Heb je voldoende punten en voldoende werkervaring aangetoond, dan klik je op de knop Herregistratie direct indienen. Doe dit uiterlijk de dag vóór het einde van jouw herregistratieperiode. Als je eenmaal je herregistratiedossier hebt ingediend, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Wij beoordelen jouw dossier uiterlijk binnen drie maanden nadat je je gehele herregistratiedossier hebt ingediend. Je blijft deze periode gewoon geregistreerd. Let op! De (eerste) indiendatum wordt de begindatum van je volgende herregistratieperiode.

Heb je een verlopen registratie, dan wordt je dossier omgezet naar een actieve registratie vanaf het moment dat je je herregistratieaanvraag indient. Wanneer je herregistratie wordt goedgekeurd, zal in dat geval de einddatum van je vorige registratieperiode de begindatum van je volgende herregistratieperiode worden.


Handleidingen

Wij hebben voor de diverse activiteiten aparte handleidingen ontwikkeld waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je deze activiteiten in kunt toevoegen aan je dossier in Mijn SKJ. De handleidingen kun je hier downloaden:


Verlopen registratie

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, heb je vijf jaar de tijd om aan je herregistratievoorwaarden te voldoen. Als je niet uiterlijk de laatste dag van je herregistratieperiode je gehele herregistratiedossier hebt ingediend, heb je automatisch een verlopen registratie vanaf de dag ná je herregistratiedatum. Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer geregistreerd, val je niet meer onder het tuchtrecht en ben je niet meer te vinden in het openbaar register. Ook mag je volgens het Kwaliteitskader Jeugd geen taken meer uitvoeren waarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit dien je dan ook door te geven aan je werkgever. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer Verlopen registratie.

Wat nu?

  1. Is je registratie verlopen en wil je of hoef je niet meer geregistreerd te zijn, dan vragen we je om je daadwerkelijk uit te schrijven uit het SKJ-register. Dit kan je doen door een mail naar administratie@skjeugd.nl te sturen.
    Óf:
  2. Is je registratie verlopen, voldoe je aan alle herregistratievoorwaarden en heb je voldoende punten ingediend? Dien dan alsnog z.s.m. je dossier in via Mijn SKJ door de knop Herregistratie direct indienen aan te klikken. Binnen drie maanden zal je dossier beoordeeld worden. Zodra je je dossier hebt ingediend, verandert je status Verlopen registratie naar Geregistreerd.
    Óf:
  3. Is je registratie verlopen en voldoe je niet aan de herregistratievoorwaarden? Neem dan contact op met ons via verlopenregistratie@skjeugd.nl. Misschien heb je recht op verlenging van je registratieperiode. Hierbij kijken we ook of en hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn, dan zal je alsnog uitgeschreven worden door SKJ. Volgens het registratiereglement heeft SKJ het recht om een professional de dag na het verlopen van een registratie uit te schrijven.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021