Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Nieuwsbrief PJ&J – juni 2018

Dag van de Jeugdprofessional: 14 september 2018

Meld je nu aan voor de Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?!

SKJ en de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO organiseren dit congres op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix Theater in Utrecht. Bekijk hier het programma.

Profiteer van de early bird korting! Ben je lid van NIP, NVO of BPSW en meld je je vóór 21 juni aan, vraag dan eerst bij je beroepsvereniging een kortingscode aan. Aanmelden voor de Dag van de Jeugdprofessional doe je bij SKJ.


Inspiratiebijeenkomst ‘Gemeenten en professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming’

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 26 april jl. hebben gemeenten, aanbieders, professionals en vertegenwoordigers van jeugdigen het gesprek gevoerd over belangrijke waarden in het samenspel om individueel én gezamenlijk effectief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor professionalisering jeugdhulp. Het was een levendig en intensief gesprek waarbij door alle partners gezamenlijk een aantal ankerpunten is genoemd. De kunst is om de komende periode – interactief en met de betrokkenen zelf – deze ankerpunten om te zetten in sturingsprincipes en (concreet) handelen.

Er komt een vervolg op de bijeenkomst waarin we samen werken aan een advies voor alle gemeenten om effectief te kunnen sturen op kwaliteit. Bekijk hier de presentatie en de foto's van de afgelopen bijeenkomst.


Ansichtkaart Toolkit Professionalisering Jeugddomein, deel ‘m uit!

Op deze ansichtkaart staan de belangrijkste tools waarmee je binnen je organisatie en je team in gesprek kunt gaan over professionalisering binnen het jeugddomein. Deel de ansichtkaart uit bij bijeenkomsten en evenementen, en inspireer zo aanbieders en professionals om met de tools aan de slag te gaan.

De ansichtkaart kun je bestellen door PJ&J een mail te sturen. Geef in je mail aan waarvoor je de kaarten wilt bestellen, hoeveel je er wilt hebben en waar we ze naartoe kunnen sturen (incl. contactpersoon).

Heb je ervaring met een tool? Deel ze met andere professionals door je ervaringen te mailen.


Samenwerkende professionals aan het woord

In vier levendige dubbelinterviews gaan professionals uit verschillende beroepsgroepen in het jeugddomein met elkaar in gesprek. Zij snijden thema’s aan als samenwerken, vakmanschap, professionalisering, en de meerwaarde van het lidmaatschap van een beroepsvereniging.

De dubbelinterviews zijn georganiseerd door de binnen PJ&J samenwerkende beroepsverenigingen: AJN, BCMB, BV Jong, BPSW, NIP, NVO, V&VN en VVAK.


Resultaat ‘Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional’

Dit voorjaar publiceerden de samenwerkende beroepsverenigingen het rapport ‘Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional’. Hierin staan aanbevelingen voor het Rijk, gemeenten, aanbieders en beroepsverenigingen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een enquête onder bijna 1000 professionals. Centraal in de evaluatie stond de vraag wat de effecten van de Jeugdwet zijn op het werk van de jeugdprofessionals. Het rapport is uitgereikt aan de Tweede Kamer, de ministers, de VNG en tal van stakeholders. Wil je weten wat er met de conclusies uit het rapport is gedaan?


Veelgestelde vragen Kwaliteitskader Jeugd

Werkgevers en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten verantwoorde hulp bieden. Hulp van goed niveau die in ieder geval veilig, doeltreffend en doelmatig is. Het werkveld heeft in het Kwaliteitskader Jeugd gezamenlijk beschreven hoe goede hulp eruitziet. Bekijk hier de veelgestelde vragen over het Kwaliteitskader Jeugd.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021