Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Hoe zijn jouw ervaringen met Jeugdhulp?

Deel je ervaringen via het online vertelpunt

Om de Jeugdhulp en Jeugdbescherming steeds beter te maken, hebben partners van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd onder andere het online vertelpunt zorg voor de jeugd ontwikkeld. Via dit vertelpunt kunnen jeugdigen, ouders en professionals hun ervaringen delen met de Jeugdhulp. Deze persoonlijke ervaringen en verhalen geven zicht op de transformatie en helpen om verbetervoorstellen te ontwikkelen.

Werk je als professional in de jeugdhulp?

Ben je een werkgever?

  • Breng het vertelpunt onder de aandacht bij je professionals.
  • Om zo breed mogelijk perspectief te verzamelen, is het van belang zoveel mogelijk ervaringen op te halen. Het zou daarom fijn zijn als jouw instelling ouders en jongeren attendeert op de mogelijkheid hun ervaring via dit vertelpunt te delen.

Meer info:

Eind juli 2019 worden de eerste uitkomsten verzameld en geëvalueerd. Het het vertelpunt blijft uiteraard gewoon open. We hopen op veel inzendingen, zodat we samen de jeugdhulp nog beter kunnen maken!

Namens de samenwerkende partijen bij het Programma Zorg voor de Jeugd.

 


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021