Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
Bekijk deze dan hier in uw browser.

Nieuwsbrief PJ&J maart 2018

Meld je aan voor de nieuwe Informatiebijeenkomsten PJ&J

De Informatiebijeenkomsten Professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn weer van start gegaan. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de workshops. Ga samen met collega’s aan de slag met de actuele thema’s als werken volgens de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen, cliëntgericht werken, beroepsregistratie en (her)registratie en de inzet van de juiste professional op de juiste plek.

Verken wat professionaliseren vraagt in de praktijk van jou als professional, leidinggevende en HR- en beleidsmedewerker.

Deelname is gratis.

Inspiratiebijeenkomsten ‘gemeenten en professionals samen aan zet’

Professionals vormen een belangrijke sleutel in het slagen van de transformatie, in het leveren van goede steun en hulp aan jeugdigen en ouders. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het  agenderen en bevorderen van kwaliteit van de jeugdhulp en in het bieden van ruimte aan professionals om hun vakmanschap te blijven ontwikkelen.

Hoe de gemeente haar rollen (opdrachtgever, regisseur, werkgever) kan invullen, wat haar visie daarop is en wat er van haar gevraagd wordt is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen inwoners, gemeente, professionals en aanbieders in gemeente en tussen gemeenten onderling. Dit gesprek moet je blijven voeren met elkaar. Professionaliseren is een werkwoord: je moet het doen!

Lees hier meer

Al geregistreerd in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals? Zo gemakkelijk gaat dat

Per 1 januari 2018 kunnen jeugdzorgwerkers zich registreren in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals. In dit filmpje wordt eenvoudig uitgelegd hoe je dit als jeugd- en gezinsprofessional kunt doen. Op de site van SKJ vind je nog meer filmpjes over de registratie.

Test je kennis, doe de quiz

Is jouw kennis over de norm van de verantwoorde werktoedeling actueel? Beantwoord deze dertien kennisvragen. Na afloop krijgt je direct de uitslag van jouw score en je ziet waar je staat ten opzichte van de gemiddelde score.

“Alle mensen vinden en verbinden”

Tineke Rademaker, werkzaam als jeugdbeschermer en als coördinator gesloten plaatsingen en Mascha Bakker, vrijgevestigd kinder- en jeugdpsycholoog NIP in gesprek over omgaan met privacy en hoe een beroepsvereniging daarbij ondersteunt en over een van de doelen van de transitie: meer samenwerking.

Lees hier verder

Databank richtlijnen

Ben je op zoek naar praktische aanwijzingen en houvast hoe te handelen in een bepaalde situatie? Neem een kijkje in de databank richtlijnen. Deze databank bevat een overzicht van 102 richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdsector. In een richtlijn of standaard staat welke acties je bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. 

Kalender 2018 Informatiebijeenkomsten

Professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming

13.15 - 17.00 uur

27 februari  - Den Bosch

12 maart – Apeldoorn
14 maart – Hilversum
20 maart – Leiden
22 maart – Hoorn
26 maart – Leeuwarden
29 maart – Nijmegen

3 april – Den Helder
10 april – Purmerend
12 april – Eindhoven
17 april – Amersfoort
19 april – Tilburg

14 mei – Zwolle
17 mei – Culemborg
22 mei – Amsterdam
24 mei – Rotterdam


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Schrijf u dan hier uit.
SKJ
© 2021